Close
ul. Wodzisławska 132, 44-240 Żory
793-366-563
healthcore@o2.pl

Kontakt

HealthCore Sp z o.o.

telefon: 793-366-563
ul. Wodzisławska 132
44-240 Żory

 

E-mail: healthcore@o2.pl

 

Facebook

Instagram

 


Umów się na moment.pl

 

Healthcore Sp. z o.o. z siedzibą w Żorach, 44-240 Żory, przy ul. Wodzisławska 132, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  pod numerem KRS 0000829579, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 zł (wpłacony w całości), posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 651-17-36-308